SIgnalizacija


NA_VODI_brodolom01

Šta moreplovcima i avijatičarima znače reči „mayday“ i „pan-pan“

Od 1927. godine reč „mayday“ međunarodno prihvaćen i standardizovan poziv za pomoć u situaciji neposredne opasnosti i životne ugroženosti, koji se koristi u pomorstvu i avijaciji, svoje poreklo vuče iz…

NA_VODI_navigacionosvetlo

Navigaciona rasveta na brodu

Navigacijska svetla na plovilima po dimenzijama i vrstama.

NA_VODI_plovidbeniznaci

Plovidbeni znaci

Znaci za regulisanje plovidbe, znaci obaveze, znaci ograničenja, znaci preporuke, znaci obaveštenja, dopunski znaci, obeležavanje plovnog puta … Plovidbeni znaci

NA_VODI_signalne_zastavice

Signalne zastavice

- Slovne zastave,
- Ponavljači, Brojevi,
- Važni dvoslovni signali opasnosti