Jedina potpuno toplokrvna riba na svetu

na-vodi_toplokrvna-riba-opaOpah ili Lapris guttatus prva je riba koja je potpuno toplokrvna, otkrili su naučnici američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu.

Ova riba, koja može da se nađe u vodama SAD-a, Autstralije i u još nekim zemljama stvara toplotu neprestano pokrećući peraja, a u škrgama je razvila sistem za održavanje toplote.

Temperatura tela riba inače je jednaka temperaturi vode u kojoj se nalaze. Ali i tu postoje izuzeci – neke ribe mogu da zagreju određene delove tela, dok nijedna ne može da zagreje celo telo. Ribe generalno nemaju sposobnost da zagreju svoja srca i svoje mozgove, ali opah to može. Temperatura njenog tela je uvek viša za pet stepeni od temperature vode u kojoj pliva.

Ona konstantnim pokretima svojih peraja može da zagreje i mozak i mišiće i jedina je vrsta ribe koja može da zagreje svoje srce.

Naučnici su se, osim ovim saznanjem, iznenadili još nečim. Zbog toga što joj je telo u obliku diska, pretpostavljali su da sporo pliva, ali su pogrešili. One migriraju krećući se i do hiljadu kilometara u jednom pravcu, što bi značilo da su veoma brze i da su aktivni predatori.

Portal NA VODI