Brod prodao 2005, umro pre 4 godine, a računi i dalje stižu

NA_VODI_camac02Dok Ministarstvo mora i saobraćaja nije unapredilo sistem obračuna naknada, opomene pred zaplenu nisu stizale sad već pokojnom Dinku Staničiću iz Baške Vode.

Barku je prodao pre trinaest godina, ali koverte s logom ministarstva od 2015. poštar uručuje njegovoj unuci Lei. Unutra budu po dve uplatnice – naknada za sigurnost plovidbe i naknada za upotrebu pomorskog dobra. A ni pomorca, ni barke, ni veza.

Lea ih čuva po godinama i datumima jer tako joj je savetovao, kaže, onaj ko je pre tri godine podigao slušalicu telefona za upite građana, naznačenog na poleđini prve pristigle uplatnice, piše Zadarski.hr.

„Deda je barku prodao 2005. godine, umro pre četiri, a račune imam za 2015, 2016. i 2017. godinu. Za 2014. godinu nemam, ne znam je li dolazilo jer nismo živeli na ovoj adresi. Rekli su nam da možda barka ili vez nisu odjavljeni s njegovog imena u sistemu, i da pošaljemo izvod iz matice umrlih, smrtni list ili kopiju ostavinske i da račune ignorišemo. To je bilo pre tri godine. Poslušali smo ih. I sad su nam poslali opomenu pred zaplenu. Opet na njegovo ime.“, kazala je Lea.

Iz Ministarstva kažu da su s ciljem ažuriranja podataka u elektronskim upisnicima preduzeli niz mera. Izdvajaju da je pre dve godine objavljen javni poziv, kojim se vlasnici plovila pozivaju da dostave OIB i prijave promene prebivališta.

„Ove mere imaju određene rezultate, međutim još uvek postoji značajan broj plovila s neažurnim podacima, pa bismo i sada želeli da iskoristimo priliku za podsećanje vlasnika koji to nisu učinili, da dostave svoj OIB lučkim kapetanijama i ispostavama – pozivaju iz Ministarstva.

Lea je, kaže, još pre tri godine poslala dokumente koje su tražili.

Ivor: Zadarski.hr