Morski sunđeri su najstarija životinjska vrsta

NA_VODI_sunđer01Morski sunđeri su najstariji u rodoslovnom stablu među svim neizumrlim životinjskim vrstama na planeti, zaključili su britanski naučnici, okončavši dugogodišnje žučne rasprave o tom pitanju.

Nedavo provedene genomske analize upućivale su na nekoliko zaključaka, čineći naučnike neodlučnima u odgovoru na pitanje jesu li sunđeri ili meduze, obe su višestanični morski organizmi mesožderi, stariji kada je posredi rodoslovno stablo neizumrlih životinja na našem planetu.

Rezultate istraživanja objavili su u stručnome časopisu „Current Biology“.

Zahvaljujući novom istraživanju, koje je sproveo profesor David Pisani s Fakulteta za biološke nauke Univerziteta u Bristolu, s velikom je sigurnošću zaključeno da su najstarije životinje na našoj planeti ipak sunđeri.

Naučnici su filogenetičkim istraživanjem zasnovanim na analizi strukturnih sekvencija bioloških makromolekula (DNK, proteini i drugi) zaključili da su sunđeri na samom dnu geneološkog stabla svih životinja naše planete.

“Hipoteza o tome, koja se od ove dve životinjske vrste pojavila prva upućuju na potpuno različit razvoj ključnih organa, poput nervnog i probavnog sustava”, kaže Pisani.

“Saznati kojim su se redom pojavile dve spomenute životinjske vrste u životinjskom geneološkom stablu, bitno je da bismo shvatili vlastitu evoluciju i poreklo važnih karakteristika životinjske anatomije”, kaže Pisani.

Filogenetika je biološka nauka o genetičkim osnovama evolucijskih procesa i njihovim međugrupnim razlikama, primera radi na nivou populacije vrsta, rodova itd., otkrivenih putem molekulskih sekvenciranja i morfološke matrice.

Indicije koje su upućivale na to da su meduze najstariji živući višestanični organizmi, pojavile su se 2008. u prvoj filogenetskoj analizi proširenoj na životinjsko poreklo.

“Od tada raspolažemo boljim tehnologijama pa smo uspeli rešiti nedoumicu”, kazao je Pisani.

Portal NA VODI