U Siriji ratuje i BEOGRADSKA flota (VIDEO)

NA_VODI_beogrdska_flotila02Pre 73 godine, tokom oslobađanja Beograda, uz sovjetsku pešadiju, podršku sa Dunava dala je flota, koja je dobila ime Beogradska, i s ponosom je nosi već osmu deceniju.

Sovjetska vojska koristila je Dunav kao kičmu za uništenje fašista, njime su, uporedo sa pešadijom napredovali ka zapadu do Beograda, pa i dalje, tokom oslobađanja Evrope. Težište Dunavske flotile bilo je na rečnim oklopnim čamcima koji su vodili izuzetno teške borbe u Srbiji. Najteže kod Smedereva, gde su bile stacionirane nemačke elitne snage Štetner, ali i kod Beograda.

Vojni analitičar Aleksandar Radić dugo se bavi proučavanjem ove operacije. Za Sputnjik objašnjava da su Rusi sa brodova najviše dejstvovali po nemačkim topovima na Zvezdari, Opservatorija je bila najjača tačka otpora sa te strane, dok sa Dunava nisu došli ruski brodovi da zaspu Nemce granatama, pešadija sa Smederevskog puta nije mogla da se probije ka gradu. O žestini borbe koja je trajala ceo dan govore oštećenja na Opservatoriji, tragovi gelera i danas se vide na tom zdanju, objašnjava Radić.

- U oktobru 1944. sovjetski mornari morali su da prođu pored ruševina Pančevačkog mosta sa kojih su dejstvovali nemački vojnici. Išli su ka Savskom mostu, jedinom preostalom na Savi, koji je trebalo spasti po svaku cenu. Ruski oklopni čamci su zapravo bili tenkovi na vodi. Njihovo osnovno naoružanje bile su kupole sa tenka T-34, najpoznatijeg tenka u istoriji. Prvi čamci probili su se 19. oktobra u oko 14 sati pod snažnom vatrom, manevrišući pored porušenih delova mosta. U pokretu su dejstvovali po nemačkim položajima i došli su do leve obale Dunava iza Ratnog ostrva. Za to vreme tenkisti i pešadija su ovladali Savskim mostom i krenuli ka Zemunu – kaže Radić.

 

NA_VODI_beogrdska_flotila01Osim borbi za Zemun, sovjetska mornarica je 21. oktobra učestvovala u likvidaciji nemačkog mostobrana na Čukarici. Ceni se da je u borbama za Beograd i Zemun do 22. oktobra Dunavska flotila neutralisala 20 nemačkih baterija, uništila oklopni voz, tri skladišta naoružanja i izbacila iz stroja oko hiljadu i po Nemaca – bez ljudskih gubitaka, samo uz teža oštećenja jednog broda.

Po staroj ruskoj tradiciji da se jedinicama koje su se istakle u borbama dodeljuju medalje i počasna imena, zbog izuzetnog angažmana i hrabrosti u borbama za Beograd pojedine jedinice dobile su „Beograd“ u svom imenu. Jedna od njih je Prvi beogradski divizion rečnih oklopnih čamaca.

Po završetku borbi za oslobođenje Beograda, Dunavska flotila podeljena je na dva dela. Deo brodova uputio se prema severu i pridružio glavnini ruskih snaga u Mađarskoj, a deo je ostao kao podrška partizanima u nastavku borbi za oslobođenje zemlje. Jedna od posebno teških borbi bio je desant na Vukovar. Baza diviziona bila je do leta 1953. u Beču, a zatim je dislociran u Ukrajinu, u Ismail, a odatle 1995. godine na Krim. Iz Sevastopolja prešli su na Kaspijsko jezero.

 

NA_VODI_beogrdska_flotila03- Divizion je ušao u sastav brigade za zaštitu vodnog rejona, a u poslednjoj reorganizaciji, počasna titula „Beogradski“ preneta je na viši rang – na brigadu. Zato sada ruska ratna mornarica u Kaspiskoj flotili u svom sastavu ima 327. Beogradsku brigadu. Dakle, Beogradska brigada danas je deo Kaspijske flotile koja je teroristima u Siriji nanela ogromne gubitke – kaže Radić.

U sastavu Beogradske brigade nisu veliki ratni brodovi, po tradiciji to su manja plovila koja obezbeđuju veće brodove Kaspijske flote sa kojih su ispaljivane rakete po pozicijama terorista ISIS-a. Kaspijska flota je pokazala neočekivanu preciznost u napadima raketa, i to na udaljenosti od preko 1.500 kilometara. Čuvene brodove „Tatarstan“ i „Dagestan“ obezbeđivala je Beogradska brigada.

- Obezbeđenje te jedinice koja je ispaljivala rakete na Siriju obavljali su upravo pripadnici 327. Beogradske brigade. Inače, oni štite luku u Astrahanu i druga sidrišta, vrše kontradiverzione provere, patroliraju. A u slučaju dejstava uključuju se i kao vatrena podrška plovnih jedinica koje lansiraju kalibre – kaže Radić.

 

Izvor: SPUTNIK NEWS