Rezervat Bačko podunavlje (VIDEO)

NA_VODI_dunav02U nejmu raste i živi preko 1.000 biljnih vrsta, 55 vrsta riba, 230 vrsta ptica, 51 vrsta sisara i mnoge druge vrste iz sveta flore i faune.

Rezervat biosfere „Bačko Podunavlje“ se nalazi na severozapadu Vojvodine i deo je „Evropskog Amazona“, koje predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na čitavom toku Dunava.

Upisan je u Svetsku listu rezervata biosfere na ovogodišnjem zasedanju Međunarodnog koordinacionog saveta UNESKO programa „Čovek i biosfera“ u Parizu.

Ovaj jedinstveni rečni predeo područje je izuzetne biološke raznovrsnosti i centar retkih prirodnih staništa kao što su prostrane plavne šume, ade, rukavci i peščane rečne obale.

U okviru rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“ koji se prostire na područjima opština Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka na površini od 176.635 hektara, nalaze se četiri zaštićena područja, među kojima je izuzetno vredan Specijalni rezervati prirode „Gornje Podunavlje“.

 

Geografski položaj

Rezervat je ostatak nekadašnjih prostranih plavnih predela Podunavlja. Čine ga sledeće celine: Monoštorski rit, Apatinski rit, područja Štrpca, Kozare i Karapandže. Najveći deo teritorije pokriven je kompleksima ritskih plavnih šuma.

Ovakvi očuvani izvorni biotopi retko gde se mogu sresti, kako kod nas, tako i u Evropi. Zajedno sa desnom obalom, plavnim područjem u Baranji u Hrvatskoj poznatom po Kopačkom ritu i plavnim područjem Karapandža u Mađarskoj čini prirodnu celinu.

 

NA_VODI_dunav03Sastavni je deo potencijalnog Rezervata biosfere „Drava-Mura“ i nalazi se na spisku potencijalnih vlažnih područja za upis na listu Ramsarske konvencije.

Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ stavljen je pod zaštitu države 20. jula 2001. kao prirodno dobro 1. kategorije (od izuzetnog značaja za Republiku).

„Gornje Podunavlje“ ima ogroman ekološki značaj u funkciji očuvanja, zaštite i unapređenja prirodnih vrednosti. „Gornje Podunavlje“ je dunavski biser Vojvodine i Srbije.

Spektakularna flora i fauna

Ritske šume – prašume, ritovi i močvare daruju iskonsku lepotu u kojoj caruju ritski jelen i hrast lužnjak, su samo jedan deo prelepog spoja kopnenih i vodenih ekosistema.

Voda je staništa reliktnih, retkih i ugroženih biljnih vrsta (borak, rebratica, jezičasti ljutić, beli i žuti lokvanja, močvarni kaćunak i dr.).

U njmu se nakazi preko 1.000 biljnih vrsta.

U Gornjem Podunavlju živi 55 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, 230 vrsta ptica i 51 vrsta sisara, kao i ogroman broj beskičmenjaka, od kojih je fascinantna fauna dnevnih leptira sa preko 60 vrsta.

Ukupna drvna zapremina iznosi preko 1.300.000 kubnih metara od cega 40 odsto čine intezivni zasadi euroameričkih topola.

Preko 30 životinjskih vrsta nalazi se na Preliminarnoj listi flore Srbije, kao prirodnih retkosti.

 

Portal NA VODI