Crnogorci prodaju Titovu „Jadranku“ jer im je „suvišna“

NA_VODI_jadranka01„Vlada je zadužila ministarstvo odbrane da, u skladu sa zakonom o državnoj imovini, a na temelju procene sudskog veštaka, ovaj brod ponudi na prodaju putem javnog oglašavanja po početnoj ceni od 80 hijada evra koliko iznosi procena veštaka“, navodi se u saopštenju vladine kancelarije za odnose sa javnošću.

Vlada Crne Gore oglasila je jahtu “Jadranka” suvišnom za potrebe crnogorskih državnih tela i ponudila je na javnu licitaciju za 80.000 evra.

Jahta „Jadranka“ je za potrebe Josipa Broza Tita izgrađena 1977. godine u hrvatskom brodogradilištu u Kraljevici.

U slučaju neuspešne prodaje jahte „Jadranka“ putem javnog oglašavanja , kako se dodaje, ministarstvo odbrane je zaduženo da osnuje povereništvo, koje će odrediti vrste metalnih i drugih sirovina, koje se mogu dobiti od broda i početne pojedinačne cene metalnih i drugih sirovina, u skladu s cenama na tržištu i brod ponuditi na prodaju kao dotrajalu – otpadnu jahtu.

Izvor: HINA