Sremski Karlovci 2018. dobijaju putničko pristanište, JKP Belilo traži kompaniju za izgradnju pontona

NA_VODI_sremski_karlovci01Javno-komunalno preduzeće Belilo iz Sremskih Karlovaca raspisalo je tender za izgradnju pontonskog pristana za putničke brodove na Dunavu.

Reč je o prvoj fazi radova, odnosno o izradi pontona i njegovom transportu do lokacije u Sremskim Karlovcima.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, rok za izvršenje radova ne sme biti duži od 150 dana, od dana uvođenja u posao.

Ponude se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, na adresu JKP Belilo do 6. novembra do 10 sati. Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija za javnu nabavku u prostorijama naručioca, istog dana od 10:30.

Sredstva za izgradnju pristana u Sremskim Karlovcima obezbeđena su na osnovu konkursa Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Detaljan opis radova, kao i uslovi za podnošenje ponuda, nalaze se u tenderskoj dokumentaciji.

Podsetimo, to ministarstvo je tokom 2015. i 2016. godine pokrenulo je projekte izgradnje sedam putničkih pristaništa otvorenih za međunarodni saobraćaj. Do sada je izgrađeno pet luka – u Kostolcu, Velikom Gradištu, Smederevu, Golupcu i Kladovu, koje je nedavno dobilo lučkog operatera. Kako je za eKapiju nedavno najavljeno iz Agencije za upravljanje lukama, osim u Sremskim Karlovcima, tokom 2018. godine gradiće se i u Beočinu.

Izvor: EKAPIJA