Palićko jezero se već 100 godina koristi kao septička jama

na-vodi_palicko-jezero-2Realizacija projekta sanacije i zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš trebalo bi da počne na jesen, a hidrolog Mišel Roman očekuje da će za dve do tri godine ponovo biti bezbedno kupanje u jezeru Palić.

Diplomirani hidrolog, savetnik za sanaciju Palićkog i Ludaškog jezera i predstavnik Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ kaže da je za realizaciju celog projekta potrebno otprilike dve godine.

- Teško je proceniti koliko će brzo ekosistem reagovati na te mere, ali očekujemo da će za tri do četiri godine svako moći da primeti promene u jezeru. Mi stručnjaci već sada vidimo znatno poboljšanje u odnosu ne raniji period, ali bitno je da i građani to vide i osete i da se mogu bezbrižno kupati – rekao je Roman Tanjugu.

Palićko jezero je više decenija zagađeno i Roman kaže da grad Subotica sa više od 100.000 stanovnika koristi jezero već 100 godina kao septičku jamu.

- U maju 2009. izgrađen je gradski prečistač koji pozitivno utiče na kvalitet vode. Pre 2009. jezero je izgledalo kao septička jama. Od tada je poboljšan kvalitet, ali još nije postignut krajnji rezultat – rekao je Roman.

Najvažnije je, prema njegovim rečima, ukloniti izvore zagađenja.

- Naselje Palić ima 7.500 stanovnika i sva otpadna voda iz tog naselja pre ili kasnije završi u Palićkom ili Ludaškom jezeru. Zato je glavna i najskuplja mera izgradnja kanalizacione mreže, koju ćemo spojiti sa gradskim prečistačem – objasnio je Roman.

On je skrenuo pažnju na to i da na južnoj obali jezera Palić nema ni metar rastojanja između poljoprivrednog zemljišta i vode, te sve đubrivo, stajnjak i pesticidi utiču na jezero.

Cilj je da se izgradi zeleni zaštitni pojas između poljoprivredne aktivnosti i vode.

Vrednost projekta je 6,5 miliona evra, što je donacija vlade Nemačke, koja će se realizovati preko Nemačke razvojne banke KFW, a nosilac projekta je Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu i Grad Subotica.

Roman je skrenuo pažnju i na činjenicu da trenutno 93 odsto ribljeg fonda u jezeru Palić čini samo jedna vrsta – invazivna vrsta babuške i da je neophodno obnoviti biodiverzitet.

- Moramo prvo skloniti otpadne vode i onda će se priroda sama izlečiti. Kroz projekat ćemo malo ubrzati taj proces samoizlečenja. Procena je da trenutno ima 160 tona babuški i ako uspemo da prepolovimo tu populaciju, to će brzo biti vidljivo i u izgledu vode – rekao je Roman.

Izvor: EPK