Vlasnik nukelarne elektrane u Fukušimi, odlučio je da baci 777.000 tona nuklearnog otpada u Pacifik

NA_VODI_japan_fokusima01Kompanija odgovorna za čišćenje nuklearne elektane u Fokušmi, planira da baci vodu bogatu radioaktivnim vodonikom, u Tihi okean.

Radioaktivni otpad naziva se tricijum i za njegovo hlađenje, odnosno hlađenje oštećenih nuklearnih reaktora, je potrošeno 777.000 tona vode, nakon katastrofe koja je zadesila Fukushimu pre šest godina.

Cunami je izazvao tri nuklearne eksplozije, eksploziju vodonika i oslobađanje radioaktivnih materija u postrojenjima 1, 2 i 3 u nuklearnoj elektrani, tokom tri dana u martu 2011. godine.

Od tada je japanska vlada nametnula zonu zabrane i organizovala operaciju čišćenja, vrednu oko 15 milijardi evra, kako bi područje – koje je bilo zagađeno radioaktivnim otpadom – još jednom bilo pogodno za stanovanje.

Međutim, najnoviji planovi su izazvali ogorčenost među lokalnim stanovništvom, posebno onima koji rade u ribarskoj i turističkoj industriji.

Kanji Tachiya, šef lokalne ribarske zadruge, rekao je: „Oslobađanje radioaktivnog otpada u more, će stvoriti novi talas glasina i problema, čineći sve naše napore ništavnim.“

Takashi Kawamura, predsednik Tokyo Electric Power Company (TEPCO), koji je odgovoran za operaciju čišćenja kontaminiranog terena, izjavio je da je već doneta odluka za odlaganje otpada, uprkos primedbama ekoloških organizacija.

Tom prilikom je rečeno, da je tricijum malo opasan za ljude, sem ako nisu izloženi velikim količinama. Prema rečima predsednika NRA Tanake, hemija je „tako slaba u svojoj radioaktivnosti, da neće prodreti u plastičnu ambalažu“.

Portal NA VODI