Radar i pravila upotrebe

NA_VODI_radar02Radar svakako nije zamena za osmatranje skipera i posade na brodu. Iskustvo je najvažniji činilac za ispravno korištenje i tumačenja informacija prikazanih na radarskom ekranu.

Tako rade razumni. Iskusnom korisniku radar će pomoći da izbegne bliski susret, sudar ili kontakt sa drugim plovilom. Omogućiće mu prolaz u maglom zahvaćenom području, kada bi to bez njega bilo sasvim nemoguće. Kada je operater neiskusan ili nemaran, radar samo daje lažan osjećaj sigurnosti.

Važno je napomenuti da se nautički propisi ne prave razliku između velikih brodova i „malih nautičara“ koji upotrebljavaju radar „ako je ugrađen i u funkciji“, i predpostavljaju da će biti pravilno upotrebljavan u slučaju da postoji opasnost od kolizije. Prikladno korištenje uključuje „radarsko plotiranje ili ekvivalentno sistematsko pretraživanje detektiranih objekata“. To ostavlja mogućnost da u nekom sudskom procesu radar bude osnova za pronalaženje grešaka protiv onog koji ga nije prikladno upotrebljavao.

Crtanje radarske pozicije

Kao i kod vizuelnog opažanja, položaji koji ostaju konstantni dok se udaljenost smanjuje, na ekranu pokazuju predmet (metu) koja je na kolizionom pravcu kretanja. Crtanje tih meta, što zahtjevaju navigacioni propisi, takođe pokazuju opasne promene kursa približavajućih brodova, što bi se odmah primjetilo pri dobroj vidljivosti, dok se na radarskom ekranu ispoljava usporeno.

Kod ranijih modela, crtanje je uključivalo prenos informacija sa ekrana na kartu i markiranje vremena svakog osmatranja, za bolju procjenu brzine zatvaranja. Crtanje zadnjih dve pozicija bilo je neophodno za procenu pravca kretanja i brzine nadolazeće mete ili broda. Tri ili više opservacija bile su neophodne da se ne bi promenila relativna pozicija.

NA_VODI_radar02

Sledeća generacija radara, koji su imali televizorski tip ekrana, nisu zahtevali senila tokom dana, što je omogučilo da se pozicije drugih čamaca markerom označavaju direktno na ekranu. To je smanjilo vreme koje je skiperu trebalo da uoči promene u relativnoj poziciji drugih brodova. Ipak, bile su potrebne najmanje tri promene da bi skiper mogao da utvrdi bilo kakve promene.

Najnovija generacija radara ostavlja trag mete na ekranu koji pokazuje kurs dolazećeg broda. Neki novi modeli također omogućuju da se klikne na metu – dolazeći brod – čime se dobiju podaci o brzini i najbližoj tački kontakta. Ti modeli su puno lakši za rukovanje od onih od pre desetak godina. No i sa najboljim i najsavremenijim radarom, iskustvo je ključan element da se radar prilagodi uslovima na vodi, kao i da se informacije sa ekrana pravilno protumače.

Portal NA VODI