PAŽNJA, 18+: Neobični suveniri

JAPAN-CULTURE-FESTIVAL-PHALLUSDosadili su vam uobičajeni suveniri, kao što su čaše, majice ili školjke? Kako bi bilo, da za promenu sebi ili nekom svom, priuštite erotski suvenir?

Prikaz čina ljubavi, je sasvim uobičajen hiljadama godina, i ključni je centar života u mnogim kulturama. Putopis pokazuje erotske suvenire iz celog sveta, i kod onog kome budete poklonili te suvenire faktor iznenađenja će biti zagarantovan.

Nema sumnje, da istočnjačke kulture i civilizacije prednjače u prikazu čina ljubavi na najneobičnije načine. Od freski u hramovima, preko festivala religioznog karatktera, do modernih suvenira za odrasle.

Međutim ni zapadne civilizacije ne zaostaju u veličanju erosa. Počevši od Rimljana pa sve do modernog doba, ljudi nisu izbegavali da posvete veliku pažnju i tom aspektu života, u vidu usmenih predanja pa sve do predmeta raznih upotrebnih vrednosti.

Danas je veoma lako naći kopiju starorimskog novčića sa erotskim prikazom, ali isto tako i pravi kovani novac evropske unije, sa prikazima ljubavnog para iz legendarnog indisjkog štiva „Kamasutra“.

Ovde ćemo spomenuti i naš doprinos veličanju kulta erosa, u vidu zbirke erotskih narodnih pesama „Crven ban“ koju je priredio Vuk Stefanović Karadžić. Na kraju, i ova zbirka pesama može biti odličan suvenir.

 

Portal NA VODI