„Labudovo okno“ kao centar ekoturizma

NA_VODI_labudovo_okno02Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i fondacija „EuroNatur“ iz Nemačke nastoje da preko projekta „Unapređenje zaštite međunarodno značajnog područja za ptice Labudovo okno“ izrade predlog Plana upravljanja za ovu oblast.

Reč je o oblasti koja je nastala nakon izgradnje hidrocentrale Đerdap 1. Ovaj deo toka Dunava obuhvata pojas uz Deliblatsku peščaru i ostrvo Žilava, Dubovački rit, Zavojsku adu, ostrvo Čibuklija, Stevanove ravnice, ušće Nere i Zatonjski rit.

- Želimo da unapredimo zaštitu ovog područja značajnog ne samo za prirodu, već i za ljude, čija istorija na ovim prostorima datira još iz perioda bronzanog doba. Uz očuvanu prirodu i zalaganje lokalnih zajednica, Labudovo okno bi moglo da postane vodeći centar ekoturizma u Srbiji, kaže Ana Vuletić, koordinatorka projekta.

Prema njenim rečima, izrada predloga Plana upravljanja za „Labudovo okno“ ujedinila je najvažnije državne i građanske institucije, među kojima su JP „Vojvodinašume“, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i druge organizacije, fakulteti i udruženja.

- Labudovo okno je značajno utočište ptica močvarica, gnezdilište globalno ugroženih, hranilište brojnih retkih i zaštićenih vrsta i najjača selidbena stanica za ptice vodenih staništa u Srbiji i kao takvo je prioritetno za zaštitu. Najčešći oblici ugrožavanja prirode su zagađenje, prekomerni ribolov, divlja gradnja, a naročito nezakonit lov ptica, objašnjava Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Područje je udaljeno 75 kilometara od Beograda i atraktivno je i kao turistička destinacija. Biolozi navode da je ovo plavno područje mozaik najraznolikijih staništa izuzetne lepote i velike važnosti za živi svet.

Izvor: Danas