Gde je sada Titova „Istranka“?

NA_VODI_istranka01‘Trst je naš, a „Istranka“ je njihova’, tako bi se u šali mogla ispričati priča, koju nam je poslao dragi prijetelj Ivica Brkić, Šibenčanin iz San Rema.

Tamo je tokom svojih šetnji uz more zapazio „Istranku“, brod koji bolje od debelih knjiga priča priču o
o narodima, zastavama i državama.

„Istranka“ je izgrađena 1896. godine u Trstu, tada najvećem pomorskom središtu Austro-ugarske Monarhije.

Njeno prvo ime bilo je „Ossero“, po mestu Osoru i od antike znanom pomorskom pralazu izmedju Cresa i Losinja.

Naručilac i prvi vlasnik broda bio je nadvojvoda Karlo Stjepan, bratić cara Franje Josipa I. Brod je građen kao privatna jahta, a kako je naručilac bio pripadnik carske porodice, nacrte za njegovu gradnju izradio je lično direktor brodogradilišta.

„Ossero“ je tada bio brod komodora carskog jahting kluba osnovanog 1891. godine u Puli, čiji su članovi bili sva sami kontrarevolucionari članovi evropskih plemićkih porodica, magnati novog kapitala, vinari i industijalci Krupp, Rothschield, Perignon, ali i krunisane glave nemački car Wilhelm II i engleski kralj Edward VII.

Godine 1899. nadvojvoda Karlo Stjepan prodaje „Ossera“ austrougarskoj mornarici, koji postaje brod namesnika za Dalmaciju. Tad brod dobiva novo ime – „Dalmat“ i s novom matičnom lukom Zadar.

„Dalmat“ je važan svedok istorije: s njim su na posljednje putovanje prema Sarajevu zaplovili nadvojvoda Franjo Ferdinand i žena mu Sofija. Doplovio je s brodom „Virbus Unitis“ do ušća Neretve, da bi se onda ukrcao na jahtu „Dalmat“, kojom je doplovio do Metkovića. Par dana kasnije na palubu Dalmata iskrcani su posmrtni ostatci ubijenih supružnika.

Za vreme Prvog svjetskog rata „Dalmat“ se nalazi uglavnom u Boki Kotorskoj, a nakon kapitulacije Monarhije, prelazi pod vlast, zajedno s čitavom austrougarskom flotom, Narodnog veća Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

„Dalmat“ je, deleći sudbinu ostalih brodova austrougarske flote, nastavio vojnu službu kao admiralska jahta i zastavni i inspekcijski brod Kraljevine Jugoslavije.

U Drugom svetskom ratu brod zaplenjuju Italijani i pretvaraju ga u neuglednu topovnjaču, a nakon rata brod ponovno ulazi u elitnu službu i postaje zapovedni brod flote Titove jugoslovenske mornarice.

Zatim niz godina „Istranka“ biva pomalo zaboravljena ‘vezana’ uz mali dok na Splitskoj rivi, a onda, uprkos pokušaja da se zaštiti kao važno istorijsko dobro, Hrvatska je za malu sumu prodaje italijanskoj firmi, koja je kompletno obnavlja 2004. godine.

Sada je u čarteru, i na njoj love oni koji ne žive od plate.

Izvor: Morsko prase