Dozvoljena dnevna plovidba Dunavom i Savom

NA_VODI_madjarska_led_dunav_ledolomci01Lučke kapetanije su od juče dozvolile plovidbu od 7 do 17 časova, uz obavezno podnošenje izveštaja o kretanju brodova na delovima Dunava i Save, saopštilo je. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ministarstvo je preko lučkih kapetanija u Bezdanu, Apatinu i Novom Sadu ukinulo obustavu plovidbe na Dunavu od Bezdana do Sremske Kamenice i od Luke Beograd do Ušća, kao i duž Save u Srbiji.

Omogućen je rad brodarskim kompanijama na navedenim sektorima Dunava i Save, pod uslovima propisanim u saopštenju brodarstvu, kao i rad Luke Bogojevo i Luke Bačka Palanka, pristaništa u Sremskoj Mitrovici i Šapcu, kao i delimično Luke Beograd.

Ministarstvo je učesnike plovidbe pozvalo da pri prolasku kroz navedeni sektor reke Dunav obrate pažnju prilikom plovidbe i manevrisanja, podese gabarite, smanje brzinu plovidbe u cilju zaštite ljudskih života, materijalnih dobara, životne sredine i bezbednosti plovidbe.

Upozoravaju se svi učesnici plovidbe da se nekim delovima Dunava i dalje kreću ledene sante, da se uz obale još nalaze veće količine leda, te da postoji mogućnost odvajanja santi od obala, kao i da plovni put nije obeležen plovećim oznakama koje su zbog leda uklonjene.

Zabrana plovidbe je i dalje na snazi za sve brodove koji imaju nameru da plove izvan naznačenog sektora, kao i za sve vrste čamaca i malih plovila, zbog plovećeg leda i ledostaja.

Izvor: Beta