Beograd će ugostiti svetsku podmorničku elitu

NA_VODI_podmornica_beograd01Beograd će tokom ove godine dobiti turističku atrakciju koja će iznenaditi mnoge goste iz inostranstva – podmornicu. Otkud podmornica u zemlji bez mora?

Reč je o tradiciji i decenijama iskustva podmorničara na Jadranu, među kojima je mnogo njih bilo iz Srbije. Nekim teško shvatljivim odlukama nekadašnja Državna zajednica Srbija i Crna Gora odrekla se flotile podmornica.

U starom gvožđu su završile sve velike podmornice, osim jedne koja se nalazi u muzeju u Tivtu. One male, takozvane džepne – namenjene prevozu diverzanata i polaganju mina, postale su svojevrsni eksponati – jedna se nalazi u pomenutom muzeju u Tivtu, a druga je iz Crne Gore prevezena u Sloveniju i izložena je u Pivki. Takva podmornica sa oznakom 911, trebalo bi da posle višegodišnjeg odugovlačenja, pa i nesporazuma oko toga gde bi trebalo da bude izložena, konačno bude predata Srbiji.

Penzionisani podmorničar Milan Komar, agilni član Udruženja građana „Podmorničar“, kaže da bi idealna lokacija bila ušće Save u Dunav, preciznije – baza Rečne flotile u Novom Beogradu. Tu bi inače trebalo da posle restauracije bude izložen i brod „Bodrog“, sa kojeg je Austrougarska ispalila prve granate u Prvom svetskom ratu, prilikom napada na Beograd 1914. godine.

– Reč je o lokaciji blizu centra grada, pristaništa u kojem se iskrcava mnogo turista, tako da bi podmornica 911 i „Bodrog“ postali turistička atrakcija – smatra Komar.

Ovo udruženje radi na još jednom značajnom poduhvatu – organizaciji 56. kongresa podmorničarskih asocijacija koji će se održati u Beogradu 2019. godine. Ta čast im je ukazana na prošlogodišnjem kongresu održanom u Puli, a zbog ozbiljne organizacije domaćin kongresa se imenuje tri godine unapred. Inače, podmorničarska udruženja Srbije, Hrvatske i Slovenije se uzajamno podržavaju na međunarodnim susretima.

– Iako Srbija nema more, stavili smo akcenat na to da imamo veoma dobro organizovano udruženje, da očekujemo podmornicu 911 kao muzejski eksponat, da su članovi našeg udruženja kao mornari, podoficiri i oficiri ronili na svim podmornicama bivše Jugoslovenske ratne mornarice, da je nabavka svih 20 podmornica za Kraljevinu Jugoslaviju i SFRJ ugovorena u Beogradu, kao i da je Beograd atraktivna metropola. Radni slogan naše kandidature je bio „Svetska podmornička elita na Dunavu“ – kaže Komar.

Naravno, među bivšim podmorničarima i dalje vladaju vojnička disciplina i odgovornost, nisu tek tako krenuli u avanturu organizovanja kongresa. Upoznali su Ministarstvo odbrane sa svojom namerom, konsultovali su se sa Turističkom organizacijom Beograda i dobro pripremili prezentaciju.

U narednom periodu poradiće na tome da dobiju i pismo podrške predsednika Srbije, a do dolaska podmorničke elite u Srbiju sagledaće iskustva na ovogodišnjem kongresu u Sankt Peterburgu i okupljanju u Gdanjsku 2018.

Izvor: Politika
Foto: Udruženje „Podmorničar” & Portal NA VODI