Karte Jadrana

Nautičke karte Jadrana po sekcijama 1:100.000. U zipovanom formatu oko 6,60 MB, u tif 8,50 MB. Za štampu 1,20×0,85m.

Nisu za profesionalnu navigaciju.

Vis

 

Povezani prilozi: