Daljinar – reka Tisa

Daljinar reke Tise

LEVA OBALA
KILOMETARA OD UŠĆA
DESNA OBALA
Ušće Tise u Dunav
0.
1214.5. km reke Dunav
lokacija za ribolov
1.
lokacija za ribolov
1.8.
3.
lokacija za ribolov
lokacija za ribolov
4.
4.6
crpna stanica Titel
5.
neuređeni kamp, privezište
lokacija za ribolov
6.
regulacione građevine – obaloutvrda
6. – 6.7
Knićanin
- lokacija za ribolov
7. – 8.
dalekovod
8.4
dalekovod
drumsko-železnički most – Titel
8.5.
drumsko-železnički most – Titel
9.
Titel
Putničko pristanište, neuređena plaža, teretna luka, privezište, servis vanbrodskih motora, servis za jahte i čamce
9.5.
Neuređeni kamp
Kanal Begej (37.9km)
9.8.
10.
Privezište
Titelska ada – donji kraj, privezište
10.3.
Titelska ada – donji kraj, privezište
Titelska ada – gornji kraj, neuređena plaža, privezište
12.
Titelska ada – gornji kraj, neuređena plaža, privezište
14.
vikend naselje
čuvarska kuća (gorivo)
16.
lovački tereni
Mužljanska ada – donji kraj
16.1.
Mužljanska ada – donji kraj
crpna stanica Lukino selo
16.2.
crpna stanica Muzlja
16.5.
Mužljanska ada – gornji kraj
18.
Mužljanska ada – gornji kraj
19.
privezište
21.
privezište, neuređen kamp
21.3
crpna stanica Mošorin
21.5.
vikend naselje „Mošorin“
24.
lokacija za ribolov
25.1.
lokacija za ribolov
dalekovod
25.5.
dalekovod
privezište, dalekovod
25.8.
lokacija za ribolov, dalekovod
vikend naselje „Tonja“
26.4.
lokacija za ribolov, privezište
27.5.
32.
lokacija za ribolov
lovački tereni
33.5.
lokacija za ribolov
34.7.
privezište, lokacija za ribolov
36.7.
37.
Jegrička reka
dalekovod
37.5
dalekovod
vikend naselje „Aradac“
informativni centar za nautički turizam , marina, telefon, voda, namirnice, međugradska autobuska linija, snabdevanje svežom ribom, restoran
37. – 38.
vikend naselje „Aradac“, privezište
most kod Žablja, privezište
38.
most kod Žablja
38.6.
crpna stanica Žabalj
dalekovod
38.8.
dalekovod
privezište
39.
40.
lovački tereni
privezište, lokacija za ribolov
40.5.
41.
lokacija za ribolov
privezište, lokacija za ribolov
42.6.
gasovod
42.7.
gasovod
vikend naselje „Elemir“, privezište
43.
crpna stanica Babatov
43.3.
neuređena plaža
43.4
privezište, lokacija za ribolov
44.
lovački tereni
45. – 46.
46.2.
lokacija za ribolov
privezište, lokacija za ribolov, skelski prelaz
47.4
skelski prelaz
privezište
48.
Taraš
48. – 49.
crpna stanica Kumane
51.5.
lovački tereni
55.
dalekovod
56.4.
dalekovod
57.6.
vikend naselje
58.2.
lovački tereni
privezište
60.1.
crpna stanica Novi Bečej
62.5.
lokacija za ribolov
63.
64.
lokacija za ribolov
dalekovod
64.2.
dalekovod
teretna rečna luka
64.5.
dalekovod
65.1.
dalekovod
Novi Bečej
- na obali: informativni centar za nautički turizam, servis za vanbrodske motore, putničko pristanište, neuređena plaža, marina, priključak 220V
- u naselju: telefon, pošta, hotel, motel, voda, gorivo, apoteka, sanitetska služba, policija, pijaca, namirnice, banka, snabdevanje svežom ribom, muzej, pozorište, bioskop, tvrđava, crkva
Ustava Novi Bečej
65. – 66.5.
neuređena plaža
66.
vikend naselje
67.7.
ada, uređena plaža
67.9.
ada, uređena plaža
70.6.
lokacija za ribolov
71.4.
lokacija za ribolov
regulaciona građevine – naperi
71.4. – 72.3.
72.3.
lokacija za ribolov, kanal, prevodnica
72.5.
kanal Bogojevo – Bečej
72.8.
uređena plaža
73.1.
crpna stanica Bečej
73. – 74.
Bečej
- na obali: servis za vanbrodske motore, uređena plaža, uređen kamp, privezište, priključak 220V
- u naselju: voda, pošta, gorivo, telefon, pošta, sanitetska služba, apoteka, policija, pijaca, namirnice, banka, snabdevanje svežom ribom, hotel, motel, restoran, izvor mineralne vode, banja, crkva pozorište, galerija, bioskop, međugradska autobuska stanica, međugradska železnička stanica, veslački klub
lokacija za ribolov
74.5.
75.3.
lokacija za ribolov
kanal Burza
78.2.
crpna stanica Burza
78.3.
79.1.
uređeni kamp
lokacija za ribolov
81.
lovački tereni, neuređeni kamp, lokacija za ribolov
lovački tereni
84.1.
85.5.
neuređeni kamp, lokacija za ribolov
adica
85.5. – 86.
adica
87.
privezište
skelski prelaz
87.6.
skelski prelaz
privezište, lokacija za ribolov
87.9.
88.6.

Bačko Petrovo Selo
-
na obali: privezište, uređen kamp, neuređena plaža
- u naselju: pošta, telefon, voda, apoteka, pijaca, namirnice, snabdevanje svežom ribom

lovački tereni
90. – 91.
lokacija za ribolov
92.1.
crpna stanica Morski Rit
lokacija za ribolov
95.
privezište
crpna stanica Kerekto
95.3.
Galački kanal, Dragutinovački kanal
95.4.
lokacija za ribolov
99. – 100.
Mol
-
na obali: uređena plaža, uređen kamp, privezište, priključak 220V
- u naselju: voda, telefon, pošta, gorivo, apoteka, sanitetska služba, policija, pijaca, namirnice, banka, snabdevanje svežom ribom, motel, uređen kamp, restoran, crkva, međugradska autobuska stanica
skelski prelaz
100.
skelski prelaz
102.2.
crpna stanica Ađanska ada
102.7.
marina
102. – 103.
Ada
- voda, telefon, pošta, sanitetska služba, apoteka, policija, gorivo, pijaca, namirnice, banka, snabdevanje svežom ribom, motel, uređen kamp, restoran, crkva, međugradska autobuska stanica
103.
uređena plaža, privezište, servis vanbrodskih motora, uređen kamp
privezište, neuređena plaža
104.7.
skelski prelaz
105.4.
skelski prelaz
ustava Padej, crpna stanica Zlatica, Kanal Zlatica
105.5.
106.2.
privezište, lokacija za ribolov
dalekovod
106.6.
dalekovod
lokacija za ribolov
108.8.
lovački tereni
111.
112.2.
kanal Kaloča
112.5.
privezište, lokacija za ribolov
114.
vikend naselje, lokacija za ribolov
skela „Batka“
116.1.
skela „Batka“
117.
vikend naselje, neuređen kamp, lokacija za ribolov
kanal Đurđeva bara
118.2.
crpna stanica Kera Bar
118.4.
gasovod
119.1.
gasovod
lovački tereni
119. – 120.
dalekovod
121.
dalekovod
crpna stanica Čoka
121.1.
121.8.
teretna rečna luka
122.2. – 124.1.
Senta
- na obali: informativni centar za nautički turizam, privezište, putničko pristanište, kapetanija pristaništa, priključak 220V
- u naselju: voda, gorivo, telefon, pošta, sanitetska služba, apoteka, policija, pijaca, namirnice, banka, snabdevanje svežom ribom, crkva, međugradska autobuska stanica
privezište, uređena plaža
123.8.
124.7.
crpna stanica Senta
dalekovod
126.
dalekovod
126.7.
vikend naselje Halas Čarda
128.
lokacija za ribolov
privezište, neuređena plaža
129.
Sanad
- voda, namirnice, snabdevanje svežom ribom
129.1.
133.1.
lokacija za ribolov
134.3.
neuređeni kamp, lokacija za ribolov
135.7.
privezište, lokacija za ribolov
136.5.
Nadrljan
- voda, telefon, pošta, apoteka, pijaca, snabdevanje svežom ribom
138.4.
crpna stanica Nadrljan
neuređen kamp, lokacija za ribolov
138.9.
lokacija za ribolov
140.
140. – 141.
lovački tereni
dalekovod
141.8.
dalekovod
lokacija za ribolov
142.5.
Novi Kneževac
- na obali: servis vanbrodskih motora, uređena plaža, privezište, uređen kamp, priključak 220V
- u naselju: voda, sanitetska služba, apoteka, telefon, pošta, policija, gorivo, pijaca, namirnice, banka, snabdevanje svežom ribom, veslački klub, motel, uređen kamp, restoran, međugradska autobuska stanica, međugradska železnička stanica, crkva, galerija, bioskop
143.5. – 145.
crpna stanica Novi Kneževac
145.2.
146.7.
neuređen kamp, lokacija za ribolov
147.1. – 150.5.
Kanjiža
- na obali: teretna rečna luka, privezište, priključak 220V
- u naselju: voda, gorivo, telefon, pošta, apoteka, sanitetska služba, policija, pijaca, namirnice, banka, snabdevanje svežom ribom, hotel, motel, uređen kamp, restoran, crkva, izvor mineralne vode, banja, pozorište, galerija, bioskop, međugradska autobuska stanica, međugradska železnička stanica, veslački klub
148. – 149.
servis vanbrodskih motora, uređena plaža, uređen kamp, marina, putničko pristanište
149. – 150.
policija, carina
150.2.
privezište, lokacija za ribolov
privezište, lokacija za ribolov
152.
lokacija za ribolov
Ada Martonoš, donji kraj
152.1.
Ada Martonoš, donji kraj
Ada Martonoš, gornji kraj
153.
Ada Martonoš, gornji kraj
privezište
155.1.
privezište
regulacione građevine (naperi)
155.4. – 155.6.
155.
Martonoš – voda, namirnice
Srpski Krstur
- voda, telefon, pošta, apoteka, pijaca, namirnice
156.
156.5.
lovački tereni
157.8.
privezište, neuređeni kamp
lokacija za ribolov, privezište, neuređena plaža
158.3.
159.1.
lokacija za ribolov
160.
državna granica sa Mađarskom
državna granica sa Mađarskom
164.