Daljinar – reka Sava

Daljinar reke Save

DESNA OBALA
KILOMETARA OD UŠĆA
LEVA OBALA
Ušće Save u Dunav
0.
1171. km reke Dunav
Beograd
1.
Beogradski Sajam
3.5.
Brodogradilište „Beograd“
Topčiderska reka
4.
Čukarica
8.
Baza Plovputa
15.
Ostružnica
16.
Umka
22.
Duboka
23 .
Barič
24.
Kolubara
27.
Tamnava
28.
34.
Boljevci
Zabrežje – Obrenovac
38.
Zvečka
41.
45.
Progar
Skela
55.
Kupinovo
Ušće
62.
Beljin
65.
Duboka
68.
Orlača
75.
Plandište
78.
Vrbica
Provo
83.
Kamičak
86.
Dragojevac
87.
Široka Njiva
Orid
95.
Orašac
96.
Luka Šabac
98.
Mišar
100.
Šabac, Dumača – Ušće
103.
Klenak – Sava
105.
Klenak
Tabanović
107.
Drenovac
113.
118.
Hrtkovci
Ribnjača
119.
121.
Jarak
126.
Turjansko Polje
127.
Panj
Čevrntija
128.
Leget, Spomenik
Mačvanska Mitrovica
136.
Sremska Mitrovica
141.
Lačarak
Zasavica
142.
144.
Kurjakovac
145.
Martinci
Kletište
150.
Vrtić
Ravnje
153.
155.
Klještevica
Kut
156.
Ključ
160.
Bosut Selo, Bosut Ušće
164.
Banov Brod
Omerovac
167.
168.
Poloj
Mlinski Otok
170.
172.
Rača Sremska
Drina – Ušće
175.
Bosanska Rača
177.
Domuskela
191.
Bijela Crkva
Lisačka
192.
Žeravina
Svinjarevac Lug
193.
Topolovac
197.
200.
Subotište
Prudovi
201.
Crnjelovo
202.
Jamena
Nakića Kula
207.
Devojačka Kula